پشتیبانی

info@melalrestaurantkashan.com

شماره تماس

۰۹۱۳۱۲۵۳۹۴۹

آدرس

کاشان خیابان امیرالمومنین ذوالفقار ۱۴ رستوران ملل کاشان

تماس

تماس با رستوران ملل کاشان

برای تماس با ما ، میتوانید از فرم ذیل استفاده نمایید.